Νέα

05-09-2010

ISO 14001 και περιβαλλοντική διαχείριση στον ξενοδοχειακό κλάδο.


Σύντομη παρουσίαση της ErgoProlipsis για τα βασικά ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σε ξενοδοχειακές μονάδες.


Η εταιρία, υπό την καθοδήγηση έμπειρων στελεχών, αναλαμβάνει το σχεδιασμό και ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001, EMAS) καθώς την ολοκληρωμένη παρακολούθηση όλων των περιβαλλοντικών θεμάτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Δείτε την παρουσίαση εδώ.