Νέα

07-09-2011

Οταν ο θόρυβος κυριαρχεί στους χώρους εργασίας

H ηχορρύπανση του φετινού ελληνικού θέρους -εντός και εκτός εργασιακών χωρών- μας υπενθυμίζει ότι η απώλεια της ακοής από την οποία πάσχει σημαντικός πληθυσμός των Ευρωπαίων είναι -σε σημαντικό ποσοστό- θορυβογενής. Αυτό είχε διαπιστωθεί πριν από λίγα χρόνια, όταν ετοιμαζόταν η οδηγία της Ε.Ε. για την καταπολέμηση του θορύβου, οπότε είχε υπολογισθεί ότι ο πληθυσμός αυτός ήταν μεγαλύτερος από τον συνολικό πληθυσμό της Γαλλίας… Αυτονόητο λοιπόν ότι η ανθρωποκεντρική αυτή οδηγία, όπως και η ευρωπαϊκή εκστρατεία ευαισθητοποίησης που προηγήθηκε, είχε στόχο να προστατεύσει τους Ευρωπαίους από τους πολλαπλούς κινδύνους που συνεπάγεται η έκθεση στον θόρυβο.

Παράλληλα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (http://agency.osha.eu.int) μας αποκάλυπτε τη μυστική σχέση των… decibel (μονάδα μέτρησης της έντασης του ήχου) με τα διάφορα επαγγέλματα. Για παράδειγμα, ο διευθυντής της ορχήστρας στη διάρκεια μιας παράστασης μπαλέτου της «Λίμνης των Κύκνων» εκτίθεται σε 88 dB. Ενώ, για τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, η έκθεση υπολογίζεται σε 89 dB. Εννοείται ότι η διαφορά τού ενός dB κάθε άλλο παρά… αμελητέα ποσότης είναι. Αφού, η κλίμακα των decibel είναι λογαριθμική και η αύξηση της ηχοστάθμης κατά 3 dB αντιστοιχεί σε διπλασιασμό της έντασης του ήχου. Και, δεν είναι μόνο η ένταση που καθορίζει την επικινδυνότητα του θορύβου, αλλά και η διάρκεια της έκθεσης σε αυτόν. Και για τον εργαζόμενο λαμβάνεται ως βάση το οκτάωρο.

Εννοείται, επίσης, ότι οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την έκθεση στον θόρυβο πρέπει να εξαλείφονται στην πηγή προέλευσής τους, είτε να περιορίζονται στο ελάχιστο - με το δεδομένο, βέβαια, ότι τα μέτρα για τον έλεγχο του κινδύνου στην πηγή είναι διαθέσιμα. Διαπιστώθηκε επίσης ότι στους κλάδους της μεταποίησης και της εξόρυξης μεταλλευμάτων, το 40% των εργαζομένων εκτίθεται σε σημαντικά επίπεδα θορύβου, για διάστημα που υπερβαίνει το ήμισυ του χρόνου της εργασίας. Στον κλάδο των κατασκευών, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 35% και σε άλλους κλάδους -όπως στη γεωργία, στις μεταφορές, στις επικοινωνίες- σε 20%.

Ο θόρυβος, όμως, πλήττει και τους εργαζόμενους σε κλάδους παροχής υπηρεσιών. Για παράδειγμα, διαπιστώθηκε πως σε νηπιαγωγεία, τα μέσα επίπεδα θορύβου υπερβαίνουν τα 85 dB, ενώ οι εργαζόμενοι σε νυκτερινά κέντρα διασκέδασης εκτίθενται έως και άνω των 100 dB. Οι εργοδότες έχουν νομική υποχρέωση, κατ’ αρχήν, να αξιολογούν τους κινδύνους και, στη συνέχεια, να εφαρμόζουν δέσμη μέτρων με στόχο την εξάλειψη, τον έλεγχο, τη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων, αλλά και για την παροχή μέσων ατομικής προστασίας «ως ύστατη λύση». Οφείλουν ακόμη να ενημερώνουν, να συμβουλεύουν και να εκπαιδεύουν τους εργαζόμενους αναλόγως.

Σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος των εκπροσώπων των εργαζομένων, οι οποίοι οφείλουν όχι μόνο να διασφαλίζουν τη δέσμευση των εργαζομένων να τηρούν τις διαδικασίες για την ασφάλεια και την υγεία τους, αλλά οφείλουν επίσης να διεξάγουν και διαβουλεύσεις πριν από την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας και των προϊόντων, ώστε, παράλληλα, να λαμβάνονται και τα αναγκαία μέτρα προστασίας.

 

ΠΗΓΗ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αύγουστος 2011