Νέα

19-05-2012

H ErgoProlipsis χορηγός στην Εσπερίδα του ΤΕΕ-ΤΑΚ για την Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια

Την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012 το ΤΕΕ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης διοργανώνει Εσπερίδα για την Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια με την υποστήριξη και συμμετοχή του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), του Σώματος Επιθεώρησης -TTYE Ηρακλείου, της LAC και του Πολυτεχνείου Κρήτης.


Σκοπός της εσπερίδας, είναι να αποτελέσει σημείο συνάντησης μηχανικών, μελών του τεχνικού κόσμου, εργοδοτών αλλά και εργαζομένων που θα ήθελαν να ενημερωθούν για τις βασικές αρχές Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία με στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας, την ανταλλαγή απόψεων αλλά και την προβολή λύσεων. Ζητούμενο της εσπερίδας είναι η συμβολή στην ουσιαστική ενημέρωση των συμμετεχόντων με συμπυκνωμένο και σαφή τρόπο από επιστήμονες και τεχνικούς με μεγάλη εμπειρία στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα.

Ο χώρος διεξαγωγής της Εσπερίδας θα είναι η αίθουσα συνεδριάσεων του ΤΕΕ-ΤΑΚ στο Ηράκλειο (οδό Πρεβελάκη & Γρεβενών).

Δείτε την Aφίσα της Εσπερίδας και το Πρόγραμμα.