Νέα - Άρθρα

08-04-2013

Έκθεση για άτομα με Χρόνιες Ασθένειες

Η παρούσα  Έκθεση Συστάσεων με τίτλο "Recommendations from ENWHP's ninth initiative - Promoting Healthy Work for Employees with Chronic Illness-Public Health and Work”, συγκεντρώνει  συστάσεις, σε επίπεδο ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής, για την προαγωγή της υγιούς εργασίας για ανθρώπους με χρόνιες ασθένειες.

 

H Έκθεση Συστάσεων δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εργασία Κατάλληλη για Όλους», που υλοποιεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προαγωγής Υγείας στους Χώρους Εργασίας (ENWHP, www.enwhp.org), με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην Ελλάδα φορέας υλοποίησης της εκστρατείας είναι το Εθνικό Δίκτυο Προαγωγής Υγείας στους Χώρους Εργασίας (ΕΔΠΥΧΕ, www.edpyxe.gr).

 

Περισσότερες πληροφορίες για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Εργασία Κατάλληλη για Όλους» μπορείτε να βρείτε στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο http://www.neahygeia.gr/page.asp?p=1148