Νέα

07-08-2014

Έτοιμο για κυκλοφορία το νέο πρότυπο ISO 45001

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο ISO 45001, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για τη διαχείριση της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας.

Το συγκεκριμένο πρότυπο, εμπνευσμένο από το γνωστό OHSAS 18001, έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει επιχειρήσεις και οργανισμούς ανά τον κόσμο στην διασφάλιση των θεμάτων της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

Ο γενικός στόχος του προτύπου παραμένει ο ίδιος και όσοι είναι εξοικειωμένοι με το πρότυπο OHSAS 18001 θα αναγνωρίσουν πολλές ομοιότητες, ωστόσο υπάρχουν αρκετές εξελίξεις που σχετίζονται με τους νέους κανόνες για την ανάπτυξη του Διεθνούς Συστήματος Διαχείρισης Προτύπων.

Δίνεται πλέον έμφαση στο «πλαίσιο» της οργάνωσης, καθώς και ένας ισχυρότερος ρόλος στην διαχείριση και την ηγεσία. Στο νέο πρότυπο, η επιχείρηση πρέπει να εξετάσει, πέρα από τα άμεσα θέματα υγείας και ασφάλειας της, τις απαιτήσεις της ευρύτερης κοινωνίας. Οι επιχειρήσεις πρέπει να λάβουν υπόψη τους εργολάβους και τους προμηθευτές τους, καθώς και π.χ. τις επιπτώσεις στις γειτονικές επιχειρήσεις. Αυτό είναι πολύ ευρύτερο από το να δίνεις έμφαση μόνο στους εργαζομένους και τις εσωτερικές διαδικασίες.

Από πλευράς ηγεσίας το ISO 45001 απαιτεί οι πτυχές της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας να ενσωματωθούν στο συνολικό σύστημα διαχείρισης του οργανισμού, απαιτεί δηλαδή μια πολύ ισχυρότερη αντιμετώπιση από την ηγεσία. Το ISO 45001 απαιτείται να είναι μέρος ενός συνολικού συστήματος διαχείρισης και όχι απλά μια επιπλέον προσθήκη.

Το ISO 45001 επιδιώκει την εύκολη ενσωμάτωση με το πρότυπο ISO 14001, μια και σε πολλές επιχειρήσεις, κυρίως στις μικρές, υπάρχει ένα και μόνο τμήμα που ασχολείται τόσο για την ασφάλεια όσο και για τα περιβαλλοντικά θέματα.

ISO45001

Το ISO 45001 έχει εφαρμογή σε μια μεγάλη ποικιλία οργανισμών και επιχειρήσεων. Εφόσον εφαρμοστεί σωστά μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στους εργαζομένους.

Σύμφωνα με στατιστικές που δημοσιεύθηκαν φέτος, περίπου 2,3 εκατομμύρια πέθαναν ως αποτέλεσμα εργατικών ατυχημάτων ή ασθενειών το 2013. Αυτά είναι συγκλονιστικά στατιστικά στοιχεία και ένα βαρύ φορτίο για την κοινωνία. Η υλοποίηση ενός ισχυρού συστήματος διαχείρισης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας βοηθά τους οργανισμούς να μειώσουν τα ατυχήματα και τα προβλήματα υγείας, να αποφευχθούν οι δαπανηρές προσφυγές στη δικαιοσύνη, ίσως ακόμη και να μειωθεί το κόστος ασφάλισης, καθώς και η δημιουργία μιας κουλτούρας αισιοδοξίας στην επιχείρηση όταν οι εργαζόμενοι βλέπουν ότι οι ανάγκες τους λαμβάνονται υπόψη.

Το προσχέδιο της επιτροπής του ISO 45001 είναι διαθέσιμο ήδη, ενώ η τελική ημερομηνία δημοσίευσης του έχει οριστεί για τα τέλη του 2016.