Νέα - Εταιρικά

22-10-2015

Πιστοποιημένα σεμινάρια α' βοηθειών

Η ErgoProlipsis οργανώνει πιστοποιημένα σεμινάρια παροχής α’ βοηθειών βασισμένα στο σύστημα εκπαίδευσης Emergency First Response (EFR), εγκεκριμένο από τον OSHA-USA, HSE-UK και NSW.


Το πρόγραμμα ακολουθεί τις διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές οδηγίες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και Βασικής Υποστήριξης Ζωής (BLS) των American Heart Association (AHA) Guidelines & International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), οι οποίοι αποτελούν τους πλέον αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς φορείς σε θέματα Πρώτων Βοηθειών & Επείγουσας Φροντίδας στον κόσμο.

Μέχρι σήμερα οι εκπαιδευτές μας έχουν πιστοποιήσει περισσότερους από 600 εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα στην πλειοψηφία τους από τον κλάδο των ξενοδοχείων, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και κάντε μια αίτηση σήμερα για ένα σεμινάριο α' βοηθειών και στη δική σας επιχείρηση.