Νέα

09-11-2015

Η ΕΡΓΟΠΡΟΛΗΨΗ στην A+A του Düsseldorf


Η ΕΡΓΟΠΡΟΛΗΨΗ ήταν παρούσα στην A+Α του Düsseldorf, το μεγαλύτερο event του πλανήτη για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία. Η έκθεση που πραγματοποιείται κάθε 2 έτη, φέτος προσέλκυσε περισσότερους από 65.000 επισκέπτες και πάνω από 1.800 εκθέτες με συνολική διάρκεια 4 ημέρες.

Στα πλαίσια της έκθεσης τα στελέχη της εταιρίας μας ενημερώθηκαν για σύγχρονες μεθόδους πρόληψης των κινδύνων, νέα εξελιγμένα μέσα ατομικής προστασίας αλλά και καινοτόμες λύσεις για ζητήματα ασφάλειας, στα οποία δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα αξιόπιστες λύσεις στην Ελλάδα.   

Ιδιαίτερη εντύπωση στους επισκέπτες, έκαναν οι νέες συσκευές αυτόματης ειδοποίησης για περιπτώσεις μοναχικής εργασίας (πχ σε ανεμογεννήτριες, υπόγεια φρεάτια, κ.α.), οι λύσεις για εργασίες σε ύψος με εύκολη ανάρτηση σε δοκάρια μεταλλικών κατασκευών καθώς και το νέο κατασβεστικό υλικό που εγκλωβίζει την φλόγα στο εσωτερικό του μηδενίζοντας το ρίσκο μετάδοσης της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, η ομάδα μας είχε τη δυνατότητα να συμμετέχει σε εξειδικευμένα σεμινάρια διάσωσης καθώς και σε simulation για χειρισμό περονοφόρου σε αντίξοες συνθήκες με προσομοίωση ανατροπής.

Η εταιρία μας βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση με τους καινοτόμους εκθέτες της Α+Α, στοχεύοντας να προσφέρει ακόμα πιο αξιόπιστες και εργονομικές λύσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων στην Ελλάδα.  

Καινοτόμο σύστημα ανάρτησης για εργασίες σε ύψος. Ο κρίκος επιτρέπει την κίνηση του εργαζόμενου σε όλο το μήκος του συρματόσχοινου, χωρίς να απαιτείται απαγκίστρωση στα σημεία αγκύρωσης, μηδενίζοντας τις νεκρές ζώνες.

Σύστημα αγκύρωσης σε μεταλλικά δοκάρια, το οποίο προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε διατομή και έχει τη δυνατότητα κύλισης ακολουθώντας τον εργαζόμενο καθώς εκείνος κινείται. 


Εκπαιδευτική προσομοίωση χειρισμού περονοφόρου και 
ανατροπής εξαιτίας ανασφαλούς φόρτωσης.

    
Δοκιμάζουμε εργονομικό εξοπλισμό γραφείου και mouse με καινοτόμο σχεδιασμό.

Εκπαίδευση σε ψηφιακές συσκευές για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων
 μετά από βιομηχανικό ατύχημα.

Μια …ασφαλής επίδειξη μόδας!