Νέα - Εταιρικά

03-02-2016

Η ΕΡΓΟΠΡΟΛΗΨΗ εκπαιδεύει το προσωπικό μεγάλης ναυτιλιακής εταιρίας!

Η ErgoProlipsis διοργάνωσε και υλοποίησε με επιτυχία εκπαιδευτικό σεμινάριο για το προσωπικό μεγάλης ναυτιλιακής εταιρίας. Κύρια θεματολογία του σεμιναρίου ήταν η Ασφαλής Εκτέλεση Εργασιών.