Χημικοί παράγοντες

mask
Όλες οι σκόνες δεν είναι ίδιες: η σκόνη κρυσταλλικού πυριτίου απειλή για την υγεία των εργαζομένων.


Κατεβάστε το αρχείο .pdf
Φράσεις Επικινδυνότητας (R) και Ασφάλειας (S) χημικών ουσιών


Κατεβάστε το αρχείο .pdf


Πίνακας επιλογής γαντιών προστασίας


Κατεβάστε το αρχείο .pdf


Πίνακας για την επιλογή μάσκας αναπνοής


Κατεβάστε το αρχείο .pdf