Η Εταιρεία

Η ErgoProlipsis δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας από το 2002. Από την αρχή, ξεχώρισε για το υψηλό επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών της και γρήγορα επεκτάθηκε και στην παροχή υπηρεσιών για το Περιβάλλον. Με τη σημερινή νομική της μορφή, λειτουργεί από το 2007, ενώ από το 2008 εγκαταστάθηκε σε νέα σύγχρονα γραφεία της με όλες τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές.
Η εταιρία διαθέτει πανελλαδικά ένα ολοκληρωμένο δίκτυο συνεργατών και μέχρι σήμερα έχει στο πελατολόγιό της μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας.