Συνεργάτες

partnersΣτα πλαίσια διεξαγωγής βασικής έρευνας για την Επαγγελματική Υγεία, την Ασφάλεια και την Περιβαλλοντική Διαχείριση, η ErgoProlipsis συνεργάζεται στενά με ακαδημαϊκούς φορείς, ερευνητικά κέντρα και εξειδικευμένους επιστήμονες σε όλη την Ελλάδα, εξασφαλίζοντας κάλυψη ακόμα και στα πιο ειδικά ζητήματα.

Για τις ανάγκες των πελατών της η ErgoProlipsis έχει συνάψει συνεργασίες με:

το Πολυτεχνείο Κρήτης - Εργαστήριο Υγιεινής & Ασφάλειας στη Μεταλλευτική (link)
την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης (link)
το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) (link)

 

Επιπλέον, η ErgoProlipsis διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων επιστημόνων και ερευνητών, ικανούς να μελετήσουν και να αναλύσουν με αξιοπιστία κάθε περίπτωση που απαιτηθεί.