Εκπαίδευση

educationΗ ErgoProlipsis διαθέτει δίκτυο άρτια καταρτισμένων και έμπειρων εκπαιδευτών στα θέματα Επαγγελματικής Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος. Ήδη έχουν υλοποιηθεί εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες εντός ή εκτός των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων αναβαθμίζοντας την εταιρική κουλτούρα και συντελώντας στην επίτευξη της επιχειρησιακής στρατηγικής.

Εξετάζοντος σε βάθος τις εταιρικές ανάγκες, προσφέρει εκπαίδευση και κατάρτιση σε :

  • Παροχή Α' βοηθειών
  • Πρόληψη ατυχημάτων
  • Καταστολή Πυρκαγιάς
  • Ενέργειες σε περίπτωση σεισμού

Αλλά και για την εκπαίδευση υψηλών στελεχών των επιχειρήσεων αναφορικά με:

  • Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους
  • Μείωση των επιπτώσεων των ατυχημάτων
  • Περιβαλλοντική Διαχείριση Πόρων
  • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη