Περιβαλλοντική Διαχείριση

Η ErgoProlipsis προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών για τη διαχείριση των Περιβαλλοντικών όρων σε μία επιχείρηση.

 Μετρήσεις ενεργειακής επιθεώρησης
(διαβάστε περισσότερα)

 Ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (κατά ISO 14001 & EMAS)

 


Περιβαλλοντικές μελέτες (ΜΠΕ)

 

Εναλλακτικά συστήματα για εξοικονόμηση ενέργειας

Πληροφορίες για Ζώνες Ειδικής Προστασίας


Χαρτογραφήσεις για:

  1. Διοικητικούς χάρτες

  2. Γεωλογικούς χάρτες

  3. Χάρτες χρήσεων γης

  4. Χάρτες NATURA

  5. Χάρτες ειδικών προστατευμένων περιοχών

  6. Χάρτες παραδοσιακών οικισμών

  7. Χάρτες αρχαιοτήτων

  8. Χάρτες υδάτινων πόρων

  9. Χάρτες Γ.Υ.Σ.