Επαγγελματική Υγεία & Ασφάλεια

Τα στελέχη της ErgoProlipsis διαθέτουν πολυετή εμπειρία στη Διαχείριση της Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας.

Η εταιρία σας προσφέρει πλήρη κάλυψη και υποστήριξη για:

 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας (ΕΞΥΠΠ) 
 • Μελέτες εκτίμησης επικινδυνότητας με χρήση σύγχρονων υπολογιστικών εργαλείων (διαβάστε περισσότερα)
 • Μελέτες εργονομίας και οργάνωσης χώρων εργασίας
 • Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Επαγγελματικής Υγείας & Ασφάλειας (κατά OHSAS 18001)
 • Διερεύνηση ατυχημάτων
 • Σύνταξη Σχέδιο και Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας έργων (ΣΑΥ, ΦΑΥ)
 • Προδιαγραφές μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένωνκαι επιπλέον:

 • Μετρήσεις θορύβου (διαβάστε περισσότερα)
 • Μετρήσεις θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτισμού & μικροκλίματος (διαβάστε περισσότερα)
 • Εξειδικευμένες μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων (δονήσεις, ακτινοβολία, χημικοί παράγοντες)
 • Επιθεωρήσεις ασφαλείας
 • Νομική υποστήριξη