Μετρήσεις

Η ErgoProlipsis διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο μετρήσεων με σύγχρονο και διακριβωμένο εξοπλισμό και στελέχη με πολυετή εμπειρία στη μέτρηση παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος, τα οποία μπορούν να σας καλύψουν πλήρως για τη διενέργεια μετρήσεων. Δείτε εδώ λεπτομέρειες για τον εξοπλισμό του εργαστηρίου.

 

     Μετρήσεις Φυσικών παραγόντων

 • Μετρήσεις θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, φωτισμού και ταχύτητας αέρα
 • Μετρήσεις δείκτη θερμικής καταπόνησης (WBGT)
 • Ειδικές μετρήσεις εργασιακού περιβάλλοντος (δονήσεις, ακτινοβολίες)

 

     Μετρήσεις χημικών παραγόντων

 • Μετρήσεις αδρανούς και ινογόνου σκόνης (διαβάστε περισσότερα)
 • Μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων (μόλυβδος, νικέλιο, αμίαντος, σίδηρος, γραφίτης)
 • Μετρήσεις ειδικών χημικών παραγόντων (διαλύτες)
 • Μετρήσεις αερίων (οξυγόνο, οξείδια του άνθρακα, αζώτου)

  Περιβαλλοντικές μετρήσεις
 • Μετρήσεις θορύβου στα όρια επιχειρήσεων
 • Μετρήσεις σκόνης στα όρια επιχειρήσεων
 • Μετρήσεις ρύπανσης σε υγρά απόβλητα

  Άλλοι παράγοντες
 • Μετρήσεις και έλεγχος γείωσης εξοπλισμού εργασίας
 • Επάρκεια ηλεκτρικής μόνωσης φορητών ηλεκτρικών συσκευών