Εφαρμοσμένη Έρευνα

Η ErgoProlipsis ειδικεύεται στην υλοποίηση projects βασικής έρευνας για τις ανάγκες πολλών ελληνικών επιχειρήσεων. Σε συνεργασία με τα στελέχη των εταιριών και ερευνητικά κέντρα αναπτύσσεται ένα δίκτυο, το οποίο αναλαμβάνει να μελετήσει και να επιλύσει εξειδικευμένα ζητήματα Επαγγελματικής Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Ενδεικτικά θέματα που μπορεί να αποτελέσουν κίνητρο για διεξαγωγή βασικής έρευνας είναι:

  • Διαχείριση ειδικών κινδύνων (χημικός κίνδυνος, βιολογικός κίνδυνος)
  • Προστασία από εκρηκτικές ατμόσφαιρες
  • Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών Διαχείρισης Επαγγελματικών κινδύνων
  • Ανάπτυξη και παραγωγή εκπαιδευτικών βίντεο και ντοκιμαντέρ για θέματα Ασφάλειας και Περιβάλλοντος
  • Απορρύπανση εδαφών
  • Ψηφιακές εφαρμογές για on-line μετρήσεις παραγόντων εργασιακού περιβάλλοντος
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων για καταχώρηση ιατρικών εξετάσεων («Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Υγείας Εργαζομένων»)

Επειδή κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, επικοινωνήστε μαζί μας για να δούμε με λεπτομέρεια το δικό σας πρόβλημα.