Γνωρίζετε ότι...

Υπάρχει παιδική εκμετάλλευση στις μέρες μας ;
Γνωρίζετε ότι υπάρχουν "άρρωστα κτήρια" ;
Γνωρίζετε ότι οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή να εκραγούν σε περίπτωση υπερφόρτισης ή αστοχίας τους;