ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ |

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | "ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ" ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αγαπητοί συνεργάτες, Είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ό,τι η κοινωνία μας, καθώς εξελίσσεται, αναζητά οριστικές λύσεις σε αντικοινωνικές συμπεριφορές και φαινόμενα βίας -ψυχολογικής και σωματικής-, εκφοβισμού και παρενόχλησης οποιουδήποτε είδους. Καθώς αυτά τα φαινόμενα πρέπει να αναχαιτιστούν σε κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας, αναδεικνύεται η ανάγκη αντιμετώπισής τους και στην εργασία. Στο πλαίσιο αυτό, η Πολιτεία καλεί πλέον τις επιχειρήσεις να αναλάβουν δράση και ενεργό ρόλο προκειμένου να διασφαλίσουν την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία. Η Ελλάδα, αποκτά για πρώτη φορά το θεσμικό πλαίσιο που θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Στις 19 Ιουνίου 2021, δημοσιεύθηκε ο νέος εργασιακός νόμος Ν. 4808/2021, ο οποίος σε συνδυασμό και με την πρόσφατη διευκρινιστική Υπουργική Απόφαση 82063/1-11-21, εισάγει ρυθμίσεις και υποχρεώσεις για τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις. Η ομάδας της ErgoProlipsis «χαρτογράφησε» για εσάς το νέο θεσμικό πλαίσιο και σας ενημερώνει για τις έξι σημαντικότερες αλλαγές και προβλέψεις του νέου νόμου, οι οποίες έχουν ως εξής:
  1. Άρθρο 4: Θεσμοθετείται στην Ελλάδα ο όρος «βία και παρενόχληση στην εργασία» καθορίζοντας το πλαίσιο ευθυνών/δικαιωμάτων σε εργοδότες και εργαζόμενους
  2. Άρθρο 5: Ο εργοδότης υποχρεούται να αναρτά στον χώρο εργασίας ενημέρωση για τις διαδικασίες που υφίστανται για την καταγγελία και την αντιμετώπιση τέτοιων μορφών συμπεριφοράς, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για τις αρμόδιες αρχές.
  3. Άρθρο 7: Ο εργοδότης υποχρεούται να αξιολογεί ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, μεταξύ άλλων τους κινδύνους της βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης και να λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο και περιορισμό αυτών.
  4. Άρθρο 8: Ο Ιατρός Εργασίας, (επιπλέον των υφιστάμενων υποχρεώσεων του) συμβουλεύει και σε θέματα φυσιολογίας, ψυχολογίας της εργασίας, περιλαμβανομένης της πρόληψης βίας και παρενόχλησης.
  5. Άρθρο 9: Οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 20 άτομα, υποχρεούνται να υιοθετούν Πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, στην οποία δηλώνεται η μηδενική ανοχή σε αυτές τις μορφές συμπεριφοράς και προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη για την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς.
  6. Άρθρο 9 / ΣΤ: Ο εργοδότης υποχρεούται να ορίσει ένα πρόσωπο αναφοράς («σύνδεσμο»), αρμόδιο για να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία.
Ωστόσο, η ευθυγράμμιση με τα προαπαιτούμενα του νόμου ενέχει σημαντικές προκλήσεις και είναι εύλογο ό,τι οι επιχειρήσεις χρειάζονται την απαραίτητη καθοδήγηση προκειμένου να υλοποιήσουν τις απαραίτητες αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον και στις εταιρικές διαδικασίες τους. Η ErgoProlipsis, μία εταιρεία με πολυετή εμπειρία στον τομέα της πρόληψης κινδύνων για την ασφάλεια, την σωματική και τη ψυχική υγεία των εργαζομένων, διαθέτει τόσο τα απαραίτητα credentials όσο και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που την καθιστούν ιδανικό συνεργάτη και σύμβουλο για κάθε επιχείρηση στην προσπάθεια εφαρμογής των απαιτήσεων της νέας νομοθεσίας. Στη νέα εποχή, η εργασία αλλάζει και δίνει έμφαση στον άνθρωπο. Συνεπώς, η ανοχή της επιχείρησης σε φαινόμενα βίας και παρενόχλησης οφείλει να είναι μηδενική. H ErgoProlipsis αναλαμβάνει για εσάς να δημιουργήσει τον «οδικό χάρτη» και να σας κατευθύνει ώστε να καλύψετε πλήρως τις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση ενός ισορροπημένου και αποδοτικού εργασιακού περιβάλλοντος, που θα προάγει τον άνθρωπο - εργαζόμενο. Ο νόμος έχει ήδη υποχρεωτική εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο 2021 και οι επιχειρήσεις καλούνται να ευθυγραμμίσουν τις πολιτικές τους με τις προβλέψεις του άμεσα. Γι’ αυτό, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να προστατεύσετε το πολυτιμότερο κεφάλαιό σας. Τους Ανθρώπους σας.