Όπου Έργο…και Πρόληψη

Νεα του Κλαδου

Ανακοινώσεις, Νεα του Κλαδου

Yγεία & Aσφάλεια στην εργασία υπό συνθήκες καύσωνα

Με τον πρώτο καύσωνα για το φετινό καλοκαίρι να πλησιάζει, είναι απαραίτητο να υπάρχει η σχετική ενημέρωση για το πως θα διασφαλίσουμε την υγεία και ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού κατά την εκτέλεση εργασιών υπό συνθήκες καύσωνα.

Είναι σημαντικό οι χώροι εργασίας, σε όλη την διάρκεια του ωραρίου εργασίας, να έχουν θερμοκρασία ανάλογη με την φύση της εργασίας και την σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεσή της, λαμβανομένων πάντα υπόψη και των κλιματολογικών συνθηκών των εποχών του έτους.

Κάποιες παθήσεις που προκαλούνται από τις υψηλές περιβαλλοντικές θερμοκρασίες μπορεί να είναι:

– οι θερμικές κράμπες (επώδυνες μυϊκές συσπάσεις στους βραχίονες, στα πόδια, στην κοιλιά, εφίδρωση)

– η θερμική συγκοπή ή λιποθυμία (αύξηση θερμοκρασίας σώματος ,πλησιάζει τους 39°C)

– η θερμική εξάντληση (μεγάλη εφίδρωση, αδυναμία)

– η θερμοπληξία

Τα εργατικά ατυχήματα μπορούν επίσης να σχετίζονται με την θερμοκρασία. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν ασθένεια ή να μειώσουν την ικανότητα της προσοχής του εργαζόμενου και ως εκ τούτου να αυξήσουν τον κίνδυνο τραυματισμού.

Για τους παραπάνω λόγους, η ErgoProlipsis, είναι σε θέση να καταγράφει τον Δείκτη Θερμικής Καταπόνησης των Εργαζομένων (WBGT). Αυτός, εκφράζει την ικανοποίηση ή μη του ανθρώπου από το περιβάλλον και τις επικρατούσες συνθήκες. Είναι ο σημαντικότερος δείκτης απ’ όλους τους μικροκλιματικούς δείκτες. Δίνει μια καλή εκτίμηση των συνθηκών που επικρατούν και είναι ιδιαίτερα χρήσιμος στις ομάδες ανθρώπων και κατά συνέπεια των εργαζόμενων που επηρεάζονται άμεσα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι δείκτης εξαρτάται άμεσα από τη θερμοκρασία, την υγρασία, την ταχύτητα του ανέμου, τη νέφωση, την ηλιακή ακτινοβολία (χωρικά και χρονικά).

Η Ελληνική Νομοθεσία, στην Εγκύκλιο 41935/22.6.2021 του Υπουργείου Εργασίας, προβλέπει τα παρακάτω:

Πίνακας: Επιτρεπόμενες οριακές τιμές έκθεσης σε θερμότητα (οι τιμές δίνονται σε C° WBGT)

Εργασία – Ανάπαυση Κατηγορία Εργασίας
Ελαφριά Μέτρια Βαριά
Συνεχής Εργασία 30,0 26,7 25,0
75% εργασία –

25% ανάπαυση ανά ώρα

30,6 28,0 25,3
50% εργασία –

50% ανάπαυση ανά ώρα

31,4 29,4 27,9
25% εργασία –

75% ανάπαυση ανά ώρα

32,2 31,1 30,0

Επιπλέον, παρακάτω προτείνονται μέτρα για την αντιμετώπιση του καύσωνα:

 • Διενέργεια συχνών διαλειμμάτων κατάλληλης διάρκειας, για την μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.
 • Προγραμματισμός των εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερμική καταπόνηση των εργαζομένων, κατά το δυνατόν, σε ώρες της ημέρας που η θερμοκρασία δεν είναι στο peak.
 • Αποφυγή της βαριάς σωματικής εργασίας, ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία.
 • Κατανάλωση άφθονων δροσερών υγρών (νερό και χυμούς φρούτων)
 • Αποφυγή του βαδίσματος, για πολλή ώρα, κάτω από τον ήλιο.
 • Χρήση καπέλου από υλικό που να επιτρέπει τον αερισμό του κεφαλιού.
 • Χρήση μαύρων ή σκουρόχρωμων γυαλιών με ειδική επίστρωση που προστατεύουν από την αντανάκλαση του ήλιου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | “ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ” ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ό,τι η κοινωνία μας, καθώς εξελίσσεται,  αναζητά οριστικές λύσεις σε αντικοινωνικές συμπεριφορές και φαινόμενα βίας -ψυχολογικής και σωματικής-, εκφοβισμού και παρενόχλησης οποιουδήποτε είδους. Καθώς αυτά τα φαινόμενα πρέπει να αναχαιτιστούν σε κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας, αναδεικνύεται η ανάγκη αντιμετώπισής τους και στην εργασία. Στο πλαίσιο αυτό, η Πολιτεία καλεί πλέον τις επιχειρήσεις να αναλάβουν δράση και ενεργό ρόλο προκειμένου να διασφαλίσουν την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

 

Η Ελλάδα, αποκτά για πρώτη φορά το θεσμικό πλαίσιο που θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Στις 19 Ιουνίου 2021, δημοσιεύθηκε ο νέος εργασιακός νόμος Ν. 4808/2021, ο οποίος σε συνδυασμό και με την πρόσφατη διευκρινιστική Υπουργική Απόφαση 82063/1-11-21, εισάγει ρυθμίσεις και υποχρεώσεις για τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις.

 

Η ομάδας της ErgoProlipsis «χαρτογράφησε» για εσάς το νέο θεσμικό πλαίσιο και σας ενημερώνει για τις έξι σημαντικότερες αλλαγές και προβλέψεις του νέου νόμου, οι οποίες έχουν ως εξής:

 

 1. Άρθρο 4: Θεσμοθετείται στην Ελλάδα ο όρος «βία και παρενόχληση στην εργασία» καθορίζοντας το πλαίσιο ευθυνών/δικαιωμάτων σε εργοδότες και εργαζόμενους
 2. Άρθρο 5: Ο εργοδότης υποχρεούται να αναρτά στον χώρο εργασίας ενημέρωση για τις διαδικασίες που υφίστανται για την καταγγελία και την αντιμετώπιση τέτοιων μορφών συμπεριφοράς, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για τις αρμόδιες αρχές.
 3. Άρθρο 7: Ο εργοδότης υποχρεούται να αξιολογεί  ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, μεταξύ άλλων τους κινδύνους της βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης και να λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο και περιορισμό αυτών.
 4. Άρθρο 8: Ο Ιατρός Εργασίας, (επιπλέον των υφιστάμενων υποχρεώσεων του) συμβουλεύει και σε θέματα φυσιολογίας, ψυχολογίας της εργασίας, περιλαμβανομένης της πρόληψης βίας και παρενόχλησης.
 5. Άρθρο 9: Οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 20 άτομα, υποχρεούνται να υιοθετούν Πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, στην οποία δηλώνεται η μηδενική ανοχή σε αυτές τις μορφές συμπεριφοράς και προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη για την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς.
 6. Άρθρο 9 / ΣΤ: Ο εργοδότης υποχρεούται να ορίσει ένα πρόσωπο αναφοράς («σύνδεσμο»), αρμόδιο για να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

 

Ωστόσο, η ευθυγράμμιση με τα προαπαιτούμενα του νόμου ενέχει σημαντικές προκλήσεις και είναι εύλογο ό,τι οι επιχειρήσεις χρειάζονται την απαραίτητη καθοδήγηση προκειμένου να υλοποιήσουν τις απαραίτητες αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον και στις εταιρικές διαδικασίες τους. Η ErgoProlipsis, μία εταιρεία με πολυετή εμπειρία στον τομέα της πρόληψης κινδύνων για την ασφάλεια, την σωματική και τη ψυχική υγεία των εργαζομένων, διαθέτει τόσο τα απαραίτητα credentials όσο και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που την καθιστούν ιδανικό συνεργάτη και σύμβουλο για κάθε επιχείρηση στην προσπάθεια εφαρμογής των απαιτήσεων της νέας νομοθεσίας.

 

Στη νέα εποχή, η εργασία αλλάζει και δίνει έμφαση στον άνθρωπο. Συνεπώς, η ανοχή της επιχείρησης σε φαινόμενα βίας και παρενόχλησης οφείλει να είναι μηδενική. H ErgoProlipsis αναλαμβάνει για εσάς να δημιουργήσει τον «οδικό χάρτη» και να σας κατευθύνει ώστε να καλύψετε πλήρως τις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση ενός ισορροπημένου και αποδοτικού εργασιακού περιβάλλοντος, που θα προάγει τον άνθρωπο – εργαζόμενο.

 

Ο νόμος έχει ήδη υποχρεωτική εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο 2021 και οι επιχειρήσεις καλούνται να ευθυγραμμίσουν τις πολιτικές τους με τις προβλέψεις του άμεσα. Γι’ αυτό, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να προστατεύσετε το πολυτιμότερο κεφάλαιό σας. Τους Ανθρώπους σας.