Όπου Έργο…και Πρόληψη

Το Οραμα & η Αποστολη μας

Το Όραμά μας

Η ανάδειξη της υγείας και ασφάλειας στο επαγγελματικό περιβάλλον, από «αναγκαίο κακό», «υποχρέωση» και “nice to have”, σε εμπεδωμένη κουλτούρα που θα διέπει όλους τους εμπλεκόμενους σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα.

Η Αποστολή μας

Να ενδυναμώνουμε τις επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να εγγυηθούν για την υγεία και ασφάλεια του πολυτιμότερου κεφαλαίου τους, του ανθρώπινου δυναμικού τους.