Όπου Έργο…και Πρόληψη

Το Οραμα & η Αποστολη μας

Το Όραμά μας

Οραματιζόμαστε την προώθηση της Υγείας & Ασφάλειας σε επαγγελματικά περιβάλλοντα και την εδραίωση μιας ενσωματωμένης κουλτούρας πρόληψης κινδύνων ως βασικής επιχειρησιακής φιλοσοφίας.

Η Αποστολή μας

Να συνεχίσουμε να ενδυναμώνουμε τις επιχειρήσεις ώστε να προασπίζουν το πιο πολύτιμο κεφάλαιό τους: Τους Ανθρώπους τους.