Πλάνα Διαφυγής

Πλάνα Διαφυγής

Η εφαρμογή των Σχεδίων Εκκένωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής – νομοθεσίας, υλοποιείται με βάση το πρότυπο ISO 23601: 2009 (Safety Identification Escape and evacuation plans). Τα σχέδια εκκένωσης δείχνουν ξεκάθαρα:

  • Την κάτοψη του κάθε χώρου.
  • Τις κύριες και δευτερεύουσες οδεύσεις και εξόδους διαφυγής.
  • Τη θέση των μέσων πυρόσβεσης και των κομβίων αναγγελίας έκτακτης ανάγκης.
  • Τη θέση του εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης και Α’ βοηθειών.
  • Την τοποθεσία των σημείων συγκέντρωσης.
  • Τις διαδικασίες εκκένωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Τα πλάνα σύμφωνα με το νέο πρότυπο θα πρέπει να βρίσκονται αναρτημένα σε όλους τους χώρους εργασίας ώστε να ενημερώνουν εργαζομένους και επισκέπτες. Η ύπαρξή τους καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αποτελεί απαίτηση της ελληνικής αλλά και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και υλοποιείται με απόλυτη επιτυχία από τα στελέχη της ErgoProlipsis.