Όπου Έργο…και Πρόληψη

Archives

Αδιαπραγμάτευτη προσήλωση στην ποιότητα

Στον τομέα της υγείας και ασφάλειας μόνο το απόλυτο είναι αποδεκτό. Δεν υπάρχουν επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών, αναλόγως του budget του πελάτη. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι μιας και μόνο κατηγορίας: Premium.

Επιμονή στη λεπτομέρεια

Μόνο η λεπτομερής αποτύπωση των κινδύνων ακριβής, μπορεί να οδηγήσει στο σχεδιασμό στρατηγικής και εργαλείων αποτελεσματικής πρόληψης και αποφυγής τους. Η προσέγγισή μας σε ότι έχει να κάνει με την λεπτομέρεια είναι σχεδόν εμμονική!

Συνεργασία και Ευελιξία

Οι υπηρεσίες μας είναι tailor made. Λόγω της κρισιμότητας και της ευαίσθητης φύσης του αντικειμένου, οι λύσεις που προτείνουμε οφείλουν να είναι απόλυτα στοχευμένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Οι Άνθρωποι πάνω απ’ όλα

Τίποτα δεν υπερβαίνει την αξία της ανθρώπινης ζωής, ασφάλειας, υγείας και ευημερίας. Με αυτό βαθιά ριζωμένο στη συνείδησή μας, καθημερινά, υποστηρίζουμε κι ενδυναμώνουμε τις επιχειρήσεις – πελάτες μας ώστε να προασπίσουν το πολυτιμότερο κεφαλαίου τους: Των Ανθρώπων τους.

Σεβασμός στις Αρχές της Βιωσιμότητας

Στην ErgoProlipsis φροντίζουμε ώστε το σύνολο της δραστηριότητάς μας να αφήνει ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στους ανθρώπους, ενώ δεσμευόμαστε να υπηρετούμε και να προωθούμε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, της ανακύκλωσης, της κυκλικής οικονομίας και τις αξίες του ηθικού επιχειρείν.