Όπου Έργο…και Πρόληψη

Η Ομαδα μας

Όλοι άνθρωποι της ErgoProlipsis διακρίνονται για τρία στοιχεία: Την επαγγελματική ηθική τους, την προσήλωση στο ποιοτικό αποτέλεσμα και την εκτενή εμπειρία και εξειδίκευση. Καθώς η εταιρεία προσφέρει “boutique” υπηρεσίες σε top – tier πελάτες, η ομάδα της αποτελείται από ορισμένα από τα πλέον εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς υπηρεσιών Υ&Α με συσσωρευμένη και συνδυαστική εμπειρία δεκαετιών και χιλιάδων projects, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των στελεχών της είναι τα 43 έτη.

Ταυτόχρονα, η ErgoProlipsis υιοθετεί όλα τα σύγχρονα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και εφαρμόζει πολιτικές ισότητας ευκαιριών.

Η υψηλότατη ακαδημαϊκή κατάρτιση και η συνεχής εκπαίδευση είναι βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας. Το 95% του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας κατέχει τουλάχιστον έναν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ το 30% είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου.

Τέλος, η ErgoProlipsis είναι μια εταιρεία που επενδύει στους ανθρώπους της. Με ιδιαίτερα χαμηλό turn-over στελεχών και συνεργατών, ο μέσος όρος συνεργασίας των στελεχών με την εταιρεία ξεπερνά τα 8 χρόνια.

 

Τα βασικά στελέχη της ErgoProlipsis

Ιωάννης Ασπιρτάκης, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc

Γενικός Διευθυντής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Επαγγελματικής Ασφάλειας

 

Ο Ιωάννης Ασπιρτάκης είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ με μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) στη διαχείριση κινδύνων. Εργάζεται στον συγκεκριμένο τομέα για περισσότερο από 18 έτη, με εξειδίκευση σε θέματα Risk Management, διαχείρισης συστημάτων Επαγγελματικής Ασφάλειας, εκτίμησης κινδύνων, διερεύνησης ατυχημάτων και επιθεωρήσεων ασφαλείας. Έχει διατελέσει Υπεύθυνος Διαχείρισης Συστημάτων ελληνικού πολυεθνικού ομίλου με ευθύνη την εύρυθμη λειτουργία των τομέων Ποιότητας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος για τα εργοστάσια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τα τελευταία 12 έτη, είναι Γενικός Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος της ErgoProlipsis. Επιπλέον διαθέτει πολυετή εμπειρία ως Project Manager σε έργα που σχετίζονται με τo risk management, ανάπτυξη διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση επιχειρησιακού ρίσκου. Έχει διατελέσει πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής ΤΕΕ-ΤΑΚ, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Διπλ. Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης και μέλος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΤΑΚ.

Γιάννης Δημητράκης, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διευθυντής Τομέα Μελετών & Μετρήσεων

 

Είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Εργάζεται ως σύμβουλος επαγγελματικής ασφάλειας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων οικονομικής δραστηριότητας, όπως βιομηχανία, τουρισμός, μεταποίηση κ.α. Επιπρόσθετα έχει εμπειρία στην ανάπτυξη και επίβλεψη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος. Έχει διεξάγει πλήθος μετρήσεων για τον προσδιορισμό της επίπτωσης βλαπτικών παραγόντων (θόρυβος-σκόνη-χημικοί παράγοντες-δονήσεις) για λογαριασμό επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων όπως βιομηχανίες, μεταποίηση, ξενοδοχεία κ.α. Έχει εκπονήσει πλήθος Μελετών Εκτίμησης Επαγγελματικών Κινδύνων και Σχεδίων & Φακέλων Ασφάλειας και Υγείας για τεχνικά έργα.

Εύα Ορφανουδάκη, Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, MSc

Διευθύντρια Λειτουργίας

 

Η Εύα Ορφανουδάκη, είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Οργάνωση & Διοίκηση. Για περισσότερα από 6 χρόνια, είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και την εύρυθμη εταιρική λειτουργία καθώς και για την παρακολούθηση των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας. Διαθέτει δεξιότητες διαχείρισης έργων και ικανότητα οργάνωσης προσωπικού για την επίτευξη στόχων. Έχει εμπειρία στην εργασία με υπαλλήλους από το κατώτατο ως το ανώτερο επίπεδο.

Νικόλαος Καρανίκας, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, MSc

Διευθυντής Τομέα Τεχνικών Έργων & Κατασκευών

 

Ο Νικόλαος Καρανίκας, Υπεύθυνος Τεχνικών Έργων, είναι Πολιτικός Μηχανικός (BEng, The University of Sheffield-UK) με μετεκπαίδευση στην Διοίκηση Έργων (MSc. UMIST-UK).

Είναι μέλος του ΤΕΕ από το 2005, με πολυετή εμπειρία σε Τεχνικά Έργα και πληθώρας Ιδιωτικών Έργων, ως Επιβλέπων Μηχανικός.

Έχει διατελέσει Επιστημονικός και Εργαστηριακός Συνεργάτης του ΤΕΙ Θεσσαλίας στο Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας όσο και Τεχνικοοικονομικής Ανάλυσης Έργων και Κατασκευών.

Τα τελευταία χρόνια ασχολείται αποκλειστικά με την Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας στα Τεχνικά Έργα προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο Τομέα.

Ηλίας Σπανάκης, Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, MSc

Διευθυντής Τομέα Επαγγελματικής Ασφάλειας

 

Ο Ηλίας Σπανάκης, είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Ασφάλεια στην εργασία. Διαθέτει πολυετή εμπειρία ως σύμβουλος ασφάλειας σε πλήθος επιχειρήσεων όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας σε Ελλάδα και Κύπρο. Έχει συντάξει ευρύ φάσμα μελετών Επικινδυνότητας και έχει διεξάγει πλήθος επιθεωρήσεων συμμόρφωσης με Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα Ασφάλειας και Αειφορίας. Πιστοποιημένος επιθεωρητής Συστημάτων Υγείας, Ασφάλειας, Ποιότητας και Περιβάλλοντος. Κατέχει θέση Γενικού Γραμματέα της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου και ενεργό μέλος επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την πρόληψη κινδύνων.

Γιώργος Βραχνάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Στέλεχος Τομέα Ασφάλειας

 

Ο Γιώργος Βραχνάκης, είναι Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. από Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, με ειδίκευση στον τομέα της Ασφάλειας στην Εργασία. Είναι μέλος του συλλόγου Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος και εργάζεται ως σύμβουλος επαγγελματικής ασφάλειας σε πλήθος επιχειρήσεων διαφόρων οικονομικών κλάδων όπως βιομηχανίας, υπηρεσιών, τουρισμού. Έχει εκπονήσει πλήθος Μελετών Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, Σχεδίων Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών σε βιομηχανικές και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις καθώς και εκπαιδεύσεις εργαζόμενων σε θέματα Ασφάλειας στην Εργασία και ασκήσεις ετοιμότητας. Επιπρόσθετα έχει διενεργήσει πλήθος επιθεωρήσεων συμμόρφωσης με Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα Ασφάλειας και Αειφορίας σε ξενοδοχειακές μονάδες σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ilias Tsikalakis, Graduate in Materials Science and Technology

Ηλίας Τσικαλάκης, Διπλωματούχος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Υπεύθυνος Τμήματος Μετρήσεων Βλαπτικών Παραγόντων

 

Είναι απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος του διπλώματος “Lean Manufacturing – Λιτή Παραγωγή και Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων” του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Τα τελευταία 2 έτη, είναι Υπεύθυνος στο Τμήμα Μετρήσεων Βλαπτικών παραγόντων της ErgoProlipsis και έχει διεξάγει πλήθος μετρήσεων για τον προσδιορισμό της επίπτωσης βλαπτικών παραγόντων (θόρυβος-σκόνη-χημικοί παράγοντες-δονήσεις κ.α.) για λογαριασμό επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων όπως βιομηχανίες, μεταποίηση, ξενοδοχεία κ.α.

Επίσης, ο κος Ηλίας Τσικαλάκης, είναι πιστοποιημένος εσωτερικός επιθεωρητής και υπεύθυνος για τη λειτουργία των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος της ErgoProlipsis, ενώ παράλληλα ασχολείται ενεργά σε αρκετά R&D projects της εταιρίας.