Όπου Έργο…και Πρόληψη

Πλάνα Διαφυγής

Πλάνα Διαφυγής

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3149/Β/14, τα Πλάνα Διαφυγής πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται στο ISO 23601 (Safety Identification– Escape and evacuation plan signs).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πρότυπο, τα πλάνα διαφυγής πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφουν ευκρινώς:

  • Την κάτοψη του κάθε χώρου.
  • Τις κύριες και δευτερεύουσες οδεύσεις και εξόδους διαφυγής.
  • Τη θέση των μέσων πυρόσβεσης και των κομβίων αναγγελίας έκτακτης ανάγκης.
  • Τη θέση του εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης και Α’ βοηθειών.
  • Την τοποθεσία των σημείων συγκέντρωσης.
  • Τις διαδικασίες εκκένωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

 

Τα πλάνα σύμφωνα με το νέο πρότυπο θα πρέπει να βρίσκονται αναρτημένα σε όλους τους χώρους εργασίας ώστε να ενημερώνουν εργαζομένους και επισκέπτες. Η ύπαρξή τους καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αποτελεί απαίτηση της ελληνικής αλλά και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και υλοποιείται με απόλυτη επιτυχία από τα στελέχη της ErgoProlipsis.