Όπου Έργο…και Πρόληψη

Υπηρεσιες Μετρησεων

Υπηρεσίες Μετρήσεων

Η ErgoProlipsis διαθέτει ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο μετρήσεων, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις και των πιο εξειδικευμένων εφαρμογών. Άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό αναλαμβάνει τη διενέργεια μετρήσεων πεδίου για τον προσδιορισμό βλαπτικών παραγόντων και ρυπαντών σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και άλλες παραγωγικές εγκαταστάσεις.
Με τη χρήση διακριβωμένου εξοπλισμού, αναλαμβάνουμε τις παρακάτω μετρήσεις.

Μετρήσεις Διατιθέμενος εξοπλισμός
Στάθμη, επίπεδο και δόση θορύβου Ολοκληρωτικά ηχόμετρα και ηχοδοσίμετρα
Θερμοκρασία υγρού και ξηρού βολβού Ψηφιακά και αναλογικά θερμόμετρα
Θερμοκρασιακό πεδίο και θερμογραφία Ψηφιακές θερμοκάμερες υψηλής ανάλυσης
Φωτισμό και ένταση φωτός Ψηφιακό φωτόμετρο
Ροή αέρα και ταχύτητα αέριων ρευμάτων Ψηφιακό θερμικό ανεμόμετρο
Υγρασία Ψηφιακά και αναλογικά υγρασιόμετρα
Δείκτη θερμικής καταπόνησης (WBGT) Ψηφιακός μετρητής WBGT
Συγκέντρωση αερομεταφερόμενης σκόνης On-line μετρητής περιθλασιμετρίας
Συγκέντρωση εισπνεύσιμου & αναπνεύσιμου κλάσματος σκόνης Σύστημα αντλιών αναρρόφησης και φίλτρων κατακράτησης σκόνης
Συγκέντρωση ατμών αερίων Αντλίες δειγματοληψίας και υπολογισμού συγκέντρωσης ατμών
Συγκέντρωση ινών και ινογόνου σκόνης Σύστημα αντλιών αναρρόφησης και φίλτρων κατακράτησης ινών
Γείωση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Ψηφιακά γειωσόμετρα
Δονήσεις Ψηφιακό δονησιόμετρο 3 αξόνων
Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Ψηφιακός μετρητής η/μ πεδίων

 

 

 

Τομείς εφαρμογής των μετρήσεων
Οι μετρήσεις παραγόντων είναι απαραίτητοι στους παρακάτω τομείς:

Τομέας εφαρμογής Μετρήσεις που διενεργούμε
Περιβαλλοντική Διαχείριση

(ISO 14001, EMAS)

Συγκέντρωσης σκόνης στα όρια των εγκαταστάσεων

Μετρήσεις θορύβου στα όρια των εγκαταστάσεων

Συγκέντρωσης αέριων ρυπαντών σε καμινάδες

Συγκέντρωσης ρυπαντών στα ύδατα

Συγκέντρωσης αερίων ρύπων

Διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

(εφαρμογή προτύπου ISO 45001, υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας, Δημόσια Υγεία)

Μετρήσεις θορύβου σε χώρους εργασίας

Μετρήσεις έντασης φωτισμού

Μετρήσεις θερμοκρασίας-υγρασίας σε χώρους εργασίας

Μετρήσεις προσδιορισμού δείκτη θερμικής καταπόνησης (WBGT)

Μετρήσεις δονήσεων χειριστών μηχανημάτων

Μετρήσεις συγκέντρωσης αδρανούς σκόνης (εισπνεύσιμο- αναπνεύσιμο κλάσμα)

Μετρήσεις ινογόνου σκόνης (αμίαντος, βαμβάκι)

Μετρήσεις βλαπτικών αερίων (CO2, NOx, NH3 κ.α.)

Έλεγχος ασφάλειας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με θερμογράφηση

Θερμογραφία

Έλεγχος ταχύτητας αέριων ρευμάτων σε γραφεία

Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας γύρω από κεραίες ή ηλεκτρικά δίκτυα

Επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

(ISO 22000, HACCP)

 

Μετρήσεις θερμοκρασίας ψυκτικών θαλάμων και φούρνων

Έλεγχος απωλειών ψυκτικών θαλάμων και φούρνων

Μετρήσεις υγρασίας

Επιπλέον, σε συνεργασία με το διαπιστευμένο εργαστήριο της εταιρίας MetroCal (www.metrocal.gr), σας προσφέρουμε υπηρεσίες διακρίβωσης εργαστηριακών οργάνων και εξοπλισμού.

Αναλυτικότερα, μπορούμε να καλύψουμε διακριβώσεις οργάνων:

  • μάζας,
  • θερμοκρασίας & υγρασίας,
  • δύναμης & ροπής,
  • σκληρότητας,
  • όγκου,
  • πυκνότητας,
  • ροής,
  • πίεσης και ηλεκτρικών μεγεθών.