Όπου Έργο…και Πρόληψη

Επαγγελματικη Υγεια και Ασφαλεια σε Επιχειρησεις

Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία σε Επιχειρήσεις

Η διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών για την προαγωγή της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας αποτελεί έναν από τους πρωτεύοντες στόχους των σύγχρονων επιχειρήσεων. Αξιολογώντας τους κινδύνους και λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα πρόληψης, οι επιχειρήσεις μπορούν να αναβαθμίσουν τους όρους ασφάλειας και υγείας προστατεύοντας τους εργαζόμενους αλλά και τις εγκαταστάσεις.

Στόχος της ErgoProlipsis είναι να συμβάλει ουσιαστικά στην εμπέδωση μιας νέας κουλτούρας πρόληψης και να ενδυναμώσει τις επιχειρήσεις σε ότι αφορά στην αποτελεσματική διαχείριση ζητημάτων υγείας και ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένη και στοχευμένη υποστήριξη που συμπεριλαμβάνει: