Όπου Έργο…και Πρόληψη

Επαγγελματικη Ασφαλεια και Υγεια σε Τεχνικα Εργα

Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία σε Τεχνικά Έργα

Τα τεχνικά έργα αποτελούν ένα από τους πιο επικίνδυνους επαγγελματικούς κλάδους, λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων κινδύνων που εμφανίζονται καθώς οι συνθήκες εργασίας αλλάζουν τακτικά και παράλληλα διαφορετικού είδους εργασίες εκτελούνται ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο ή σε χώρους που γειτονεύουν ή σε διαφορετικά επίπεδα.

Για την αποτελεσματική πρόληψη των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων η ErgoProlipsis προσφέρει προστιθέμενη αξία παρέχοντας