Όπου Έργο…και Πρόληψη

Επαγγελματικη Ασφαλεια και Υγεια σε Τεχνικα Εργα

Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία σε Τεχνικά Έργα

Τα εργοτάξια περιλαμβάνουν πολλές επικίνδυνες εργασίες και συνθήκες, όπως εργασία σε ύψος, εκσκαφές, θόρυβο, σκόνη, ηλεκτρικά εργαλεία και εξοπλισμό. Η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (OHS) έχει αναδειχθεί σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη φροντίδα του ανθρώπινου δυναμικού.

Για τη βελτίωση της επίδοσης σε θέματα επαγγελματικής Υ&Α σε τεχνικά έργα, η ErgoProlipsis μπορεί να προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες: